Quality Studio

WSPÓLNIE OMAWIAMY PROJEKT

Pierwszymi krokami pracy nad projektem jest przygotowanie briefu, wycena oraz ustalenie harmonogramu prac, a także odprawa wewnętrzna.

 • Brief

  Stworzyliśmy specjalny dokument w którym Klient dokładnie opisuje swoje potrzeby, oczekiwania i dzieli się z nami swoimi oczekiwaniami. Dzięki takiemu działaniu już na początku pracy jasno określamy obszar działań i eliminujemy nieokreślone założenia.
  01.
 • Doprecyzowanie briefu

  Analizujemy otrzymany materiał i dzielimy się z Klientem naszymi uwagami i spostrzeżeniami. Nasza wiedza i know-how uzupełniają wytyczne i wspólnie tworzymy najlepszą z możliwych do realizacji koncepcji.
  02.
 • Wycena i harmonogram prac

  Jeżeli prace i projekt wykraczają poza standardowy cennik wówczas dokonujemy aktualizacji wyceny i wraz z czytelnym uzasadnieniem opartym o wspólnie zrealizowanie doprecyzowanie briefu – przekazujemy do ostatecznej akceptacji Klientowi.
  03.
 • Odprawa wewnętrzna

  Po akceptacji zlecenia przez Klienta organizujemy w firmie wewnętrzne spotkanie na którym wyznaczany jest zespół odpowiedzialny za realizację prac oraz ustalany jest cały konieczny sprzęt wymagany do realizacji projektu.
  04.

REALIZUJEMY ZGODNIE Z USTALENIAMI

Kolejnymi krokami pracy nad projektem jest realizacja sesji, zabezpieczenie materiałów, a następnie wstępny montaż materiału.

 • Realizacja

  Zgodnie z ustalonym z Klientem w briefie terminie jedziemy wykonać powierzone nam zlecenie. W zależności od przyjętego zakresu prac i stopnia komplikacji działań w pracach bierze udział najczęściej od 1 do 5 osób. W projektach specjalnych angażujemy większą ilość osób.
  01.
 • Zabezpieczenie materiałów

  Po każdym dniu zdjęciowym nasi pracownicy zajmują się obowiązkowym zgraniem materiałów z kart pamięci zainstalowanych w naszych urządzeniach. Dzięki temu ograniczamy ryzyko utraty danych co zwiększa jakość naszych usług.
  02.
 • Wstępny montaż

  Montażyści realizują wstępny montaż materiału video wykorzystując zrealizowany materiał i ustalenia z briefu.
  03.

FINALNIE KONSULTUJEMY Z KLIENTEM

W ostatniej fazie prac nad projektem konsultujemy go ponownie z Klientem, a następnie wykonujemy finalny montaż i przekazujemy gotowy materiał.

 • Konsultacje z Klientem

  Akceptujemy wykonane wstępnie materiały, doprecyzowujemy poprawki i zmiany w obrębie wykonanego materiału.
  01.
 • Montaż finalny

  Ponownie montujemy materiał i dodajemy doprecyzowane wcześniej napisy , intro, outro oraz muzykę.
  02.
 • Zakończenie prac

  Zakończenie prac i przekazanie projektu Klientowi
  03.
 • Opcja dodatkowa

  Klient może skorzystać z profesjonalnej oferty Wydawnictwa Inżynieria z Grupy Wydawnictwo Inżynieria do, której należymy i taki materiał foto lub video może zostać opublikowany w nowoczesnych mediach inżynieryjnych tak aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców branżowych.
  04.
Kontakt
Close